Regler

Agilityregler 2017/01/01-2022/12/31

FCIs internationella agilityregler


Redaktionella ändringar i agilityreglerna

Från 2015-01-01 är Svenska Agilityklubben huvudman för agility. Med anledning av detta har ett antal redaktionella ändringar införts i regeltexten från sid 10 och framåt.

Från 2015-01-01 införs agilitydiplom i klass I och II. Text som reglerar dessa har införts på sid 16.

Ändringarna är fastställda av SKKs Prov- och tävlingskommitté. Samtliga ändringar är markerade i fet stil.

Observera att:
Detta regelverk med redaktionella ändringar gäller från och med 2015-01-01 och till och med 2016-12-31. Det kommer inte att tryckas och säljas utan endast att finnas i en webbversion.

Det supplement till agilityreglerna som togs fram för 2014 gäller inte längre.

Hänvisningen till SBKs Etisk policy för prov och tävlingar har tagits bort ur regelverket med anledning av huvudmannaskapsbytet. Dock gäller fortsatt SKKs Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare för samtliga agilitydomare vid alla agilitytävlingar samt SBKsEtisk policy för prov och tävlingar vid samtliga agilitytävlingar arrangerade inom Svenska Brukshundklubben.

Övriga dokument gällande agilityregler

Utländska tävlande och svenska agilitypinnar

Skillnaden mellan FCIs internationella agilityregler och de svenska agilityreglerna

What differs between Swedish and international rules 2017

Förtydligande av championatsreglerna

Instruktion för ommätning av agilityhund

Rutiner för nedmätning av 8-årig eller äldre hund

Fem storlekar, information om inmätning av XS och L under 2017